top of page

Vertrouwenswerk

Gemotiveerde en tevreden medewerkers? Een prettige werksfeer en werkomgeving zijn daarvoor essentieel. Veel bedrijven stellen een vertrouwenspersoon aan om medewerkers bescherming te bieden als sprake is (geweest) van ongewenste omgangsvormen.Ik ben vertrouwenspersoon bij diverse instellingen en heb veel ervaring binnen de zorg en binnen het onderwijs. Door als organisatie richtlijnen te ontwikkelen voor gedrag, kunt u de werksfeer positief beïnvloeden. Dit schept enerzijds duidelijke grenzen en kaders waarbinnen mensen respectvol met elkaar om dienen te gaan en anderzijds geeft het duidelijk aan wat de consequenties en oplossingen zijn in geval van ongewenst gedrag.

Als vertrouwenspersoon kan ik uw organisatie begeleiden bij het opstellen en implementeren van een gedragscode.

Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag:

  • Pesten: structureel intimiderende gedrag zoals roddelen, negeren of bespotten

  • Agressie: het verbaal of fysiek lastigvallen, bereiden of aanvallen van een werknemer

  • Seksuele intimidatie: verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie waardoor het slechtoffer zich in zijn of haar waardigheid voelt aangetast

  • Discriminatie: het maken van direct of indirect onderscheid op grond van leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst​​

Als vertrouwenspersoon kan ik medewerkers die zich benadeeld voelen bijstaan en ik ben gespecialiseerd in de opvang van personen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. Opvang- en meldgesprekken en het doorverwijzen naar specifieke instanties behoort eveneens tot mijn expertise. Ik beschik over een uitgebreid netwerk en lever maatwerk.

bottom of page